Subvencions


En aquest espai es pot consultar la normativa que regula les convocatòries de subvencions i ajudes públiques municipals per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: 

En la següent taula es poden visualitzar les diferents convocatòries de subvencions: 


DataTitol
09/08/2023Ajuts per a les despeses de les persones que cursen estudis de grau superior i graus universitaris, any 2023
23/05/2023Ajuts a les famílies monoparentals o famílies amb fills/es amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, 2022
09/03/2023Ajuts socials individuals per al transport escolar per als alumnes domiciliats als nuclis de Borgonyà i Vila-seca, curs 2023
15/07/2022Ajuts per a les despeses de les persones que cursen estudis de grau superior i graus universitaris, any 2022
10/06/2022Ajuts a les famílies monoparentals o famílies amb fills/es amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, 2022
28/07/2021Subvencions per a persones treballadores per compte propi del municipi afectades en motiu de la situació generada per la COVID-19, any 2021
02/07/2021Ajuts a les famílies monoparentals o famílies amb fills/es amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, per als exercicis 2021 a 2023
02/07/2021Ajuts d'urgència social 2021, per a persones afectades per la situació generada per la COVID-19 i que han quedat en situació d'atur i/o ERTO
01/06/2021Ajuts per a les despeses de les persones que cursen estudis de grau superior i graus universitaris (2021-2022-2023)
01/06/2021Pla estratègic de subvencions
26/06/2020Subvencions al teixit comercial de proximitat amb motiu de la situació generada per la COVID-19
18/06/2020Ajuts per a les despeses de les persones que cursen estudis de grau superior i graus universitaris
22/05/2020Ajuts d'urgència social per a afectats per la crisi sanitària de la COVID-19
20/05/2020Ajuts per a l'impost sobre béns immobles de l'habitatge habitual de famílies monoparentals pels exercicis 2020-2023
09/10/2019Subvencions per a la participació en el concurs de projectes a dues voltes (projecte de construcció d'una residència de la gent gran)
12/04/2019Ajuts d'urgència social, any 2019
11/12/2018Ajuts d'urgència social per a l'exercici 2018
13/08/2018Ajuts socials individuals per al transport escolar per als alumnes domiciliats als nuclis de Borgonyà i Vila-seca per al curs 2018-2019
29/12/2017Ordenança municipal reguladora de les subvencions
07/11/2017Ajuts d'urgència social per a l'exercici 2017
07/11/2017Ajuts socials individuals per al transport escolar per als alumnes domiciliats als nuclis de Borgonyà i Vila-seca, curs 2017-2018
24/02/2017Concurs de cartells Alimentació saludable 2017
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-01-2024 10:48