Normativa / Ordenances Generals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

 

Accedir a la informació


DataTitol
21/05/2024Reglament del servei de recàrrega de vehicles elèctrics
14/02/2024Pla de transició energètica
12/06/2023Pla de protecció civil
17/01/2023Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries
01/07/2022Reglament regulador del servei del Centre de Serveis Bon estar
02/06/2022Reglament d'organització i funcionament dels mitjans de comunicació municipals
07/03/2022Codi de conducta dels alts càrrecs
13/12/2021Ordenança municipal de transparència i administració digital
07/12/2021Pla local d'igualtat
14/05/2021Planejament urbanístic
09/02/2021Bases generals del procés participatiu dels pressupostos
08/10/2020Reglament orgànic municipal
20/05/2020Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica
15/04/2020Ordenança municipal reguladora del civisme i la convivència ciutadana
15/04/2020Ordenança municipal reguladora per a la gestió de runes i terres
10/02/2020Bases reguladores del procés participatiu dels pressupostos
17/09/2018Reglament d'ús de la piscina municipal
29/12/2017Ordenança general de subvencions
08/05/2017Reglament del servei de casal d'estiu per a infants de 12 a 16 anys
19/04/2017Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers
12/08/2016Mapa de capacitat acústica
01/07/2016Reglament del servei de casal d'estiu per a infants de 2 a 12 anys
17/06/2016Ordenança reguladora del funcionament del Registre municipal d'unions civils
10/06/2016Ordenança municipal reguladora de la neteja, tancament de solars i terrenys, així com de la pavimentació i del rebaix de voreres
18/12/2013Ordenança reguladora de l'Administració electrònica
07/10/2013Ordenança reguladora de la celebració dels matrimonis civils
24/07/2012Reglament del servei públic municipal de Llar d'Infants Els Gallarets
23/07/2012Ordenança sobre tinença d'animals de companyia
16/04/2012Reglament de règim jurídic i intern del servei municipal de centre de dia i altres serveis assistencials centre de dia rural de gent gran
29/12/2011Reglament del Servei d'Arxiu Municipal (SAM)
26/06/2008Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltàica
28/09/2007Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable
06/11/2006Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions
21/07/2006Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl
09/02/2006Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació
31/12/2003Ordenança núm. 14 reguladora de la circulació de ciclomotors
15/05/2001Pla integral per la gestió de purins de la comarca d'Osona
26/09/2000Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació
11/05/2000Ordenança municipal de policia i bon govern
26/09/1998Reglament regulador de la deixalleria de la Vall del Ges
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-04-2024 17:20