Contractació pública


Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Per més informació, visiteu l'espai de Contractes, convenis i subvencions a la seu electrònica de l'ajuntament 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-04-2024 10:05