Portal de Transparència


Informació transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal e transparència de l'Ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següents: 

 

Continguts del web relacionats

Plana > Consistori
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-04-2024 10:11