Normativa urbanística


En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa de planejament urbanístic.

POUM

1.- Documents

  • Agenda i avaluació econòmica. Descarregar (600Kb.)
  • Memòria 2a aprovació inicial. Descarregar (3Mb.)
  • Catàleg cases rurals 2 a aprovació inicial. Descarregar (24Mb.)
  • Catàleg del patrimoni 2a aprovació inicial. Descarregar (300Kb.)
  • Normativa 2a aprovació inicial. Descarregar (5Mb.)
  • CPU patrimoni en sòl urbà. Descarregar (25Mb.)
  • CSR Patrimoni en sòl no urbanitzable. Descarregar (7,5Mb.)
  • ISA Ambiental. Descarregar (4,4Mb.)
  • ISR Inventari sòl rural. Descarregar (8Mb.)

2. Plànols

Tots aquests arxius els trobareu comprimits amb .rar


DataTitol
14/05/2021Planejament urbanístic
21/07/2006Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl
26/09/2000Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-02-2024 16:36