Arxiu municipal


El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com els externs. L'Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007..

Serveis que ofereix
- Consulta de fons
- Suport a la investigació
- Visites per escoles

Horaris de consulta: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
Consultes i informació: 938 59 00 03
info@svdt.cat

L’arxiu municipal de Sant Vicenç de Torelló conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col·leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Els fons que es conserven actualment són: 
 

Fons de l’Administració Cronologia

Volum (m.)

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 1806-2009

197,80

     
Fons Públics no municipals    
Jutjat de Pau 1871-2009

15,00

     
Fons Privats    
Delegació Local FET y de las JONS 1939-1974

0,30

Cooperativa de consum La Popular 1967-1970

0,30


Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)
L'Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S’ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) i on l'OPC hagi realitzat la 1a fase d'organització i posta en marxa del SAM (des de 1992 fins al dia d'avui). L’adhesió al programa es formalitza a través d’un conveni (http://www.diba.cat/opc/xam/default.asp). L’objectiu del programa és la implantació d’un sistema de gestió documental i d’arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l’OPC. Aquesta actuació inclou, a banda de la implantació els procediments de transferència, consulta i el préstec, i avaluació i tria documental, els següents elements:

- Creació del quadre de fons del SAM
- Classificació integral del fons municipal
- Descripció dels diversos fons
- Conservació i restauració dels fons documentals i adequació dels dipòsits
- Digitalització de documents
- Difusió i comunicació del Servei d'Arxiu Municipal
- Formació en matèria d’arxius i de gestió documental al personal de suport i de l’organització de l’Ajuntament
- Implantació d’un reglament del SAM.


La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir coneixements, serveis i recursos arxivístics entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. L’adhesió a la Central de Serveis Tècnics es formalitza a través d’un conveni específic. Les línies de treball són les següents:

- Assessorament
- Col·laboració en el tractament arxivístic.
- Difusió i promoció dels arxius municipals.
- Conservació i restauració de documents.
- Digitalització de documents
- Compres conjuntes i préstec de material d'arxiu
- Formació
Des de l’Ajuntament treballarem perquè aquesta pàgina sigui útil, eficaç i sobretot perquè estigui sempre actualitzada. Al mateix temps intentarem que creixi i millori amb el temps. Esperem que la visiteu sovint, ja que això voldrà dir que hi trobeu tot allò que és del vostre interès.
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-03-2024 10:14