Benestar Social


Els Serveis Socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals. Els Serveis Socials Municipals són el punt d’accés immediat al primer nivell del Sistema Català de Serveis Socials.  

Els Serveis Socials bàsics ofereixen informació, orientació i atenció social individual, familiar o comunitària a tots els ciutadans que requereixin serveis i/o prestacions de la Xarxa Pública de serveis socials, ja sigui per assolir les necessitats bàsiques i el manteniment de l'habitatge o millorar les condicions de vida i afavorir la participació activa de la gent gran i/o persones amb un grau de discapacitat.  

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-03-2024 11:48