Urbanisme


La Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló s'encarrega de la redacció, tramitació i coordinació de les figures de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística que desenvolupen el planejament municipal.
Des de la Regidoria es desenvolupen els mecanismes de control, seguiment i supervisió de les activitats amb transcendència urbanística que porten a terme els vilatans en l'àmbit de l'edificació, que van des de la tramitació de les figures de planejament urbanístic fins a l'atorgament de les llicències d'obres.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-02-2018 19:16