Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Telèfon - Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Aprovació Inicial Pla Especial Urbanístic de Borgonyà
El període d’exposició publica per el Pla Especial Urbanístic de Borgonyà acabarà el proper dia 16 d'Agost.
Tothom qui ho vulgui el pot consultar a l'Ajuntament o bé el pot descarregar directament des d'aquesta mateixa web.
.
Aprovació Inicial Pla Especial Urbanístic de Borgonyà
Compartir en FB
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló • Plaça de l'ajuntament, 6 • Tel: 93 859 00 03 / Fàx: 93 850 42 28
E-mail.: st.vicenst@diba.cat / www.santvicençdetorello.cat / Nota legal