Notícies

Oberta la licitació per l'ús del bar de la piscina municipal

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló obre la licitació per a l'explotació i ús del bar de la piscina municipal. Podeu consultar el plec de clàusules administratives al Perfil del contractant a https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?reqCode=viewES&idCap=1005272

Festius amb i sense recollida de deixalles

RECORDATORI: Tal com indica el calendari de recollida de residus, el proper divendres 19 d'abril festiu, NO hi haurà recollida (fracció multiproducte). En canvi el dilluns 22 d'abril festiu, SÍ hi haurà recollida de forma habitual (fracció orgànica). Moltes gràcies.

34ª Cantada de Caramelles
2019-04-16 00:00:00 
Aplec de Borgonyà 2019
2019-03-19 00:00:00 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-04-2015 13:49