Ple Ordinari 7 de Març de 2018 a 2/4 de 9 del vespre

2018-03-05 00:00:00

El proper dimecres dia 7 de Març, a 2/4 de 9 del vespre, se celebrarà una sessió ordinària de Ple, amb el següent ordre del dia:

1.Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta número 13, corresponent a la sessió del dia 20 de desembre de 2017, i de l’acta número 1, corresponent a la sessió del dia 7 de febrer de 2018. 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia. 3.Ratificar els acords d’aprovació del reconeixement d’obligacions de l’exercici anterior. 4.Acord per destinar l'import de 5.000 euros a amortitzar de forma anticipada el préstec destinat a pagament de proveïdors previst en el RDL 4/2012 de 24 de febrer, i destinar 28.864,15 euros a inversions financerament sostenibles. 5.Modificació de crèdit número 1/2018. 6.Modificació de crèdit número 2/2018. 7. Modificació de crèdit número 3/2018. 8.Modificació de crèdits número 4/2018. 9.Modificació de crèdits número 5/2018. 10.Aprovació ratificació modificació dels estatuts del Consorci del Ter. 11.Sol•licitud de pròrroga per a l’any 2019, del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, per al funcionament del servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural. 12. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones. 13.Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. 14.Informació de l’equip de Govern. 15.Precs i preguntes.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '05-03-2018 10:21