Llista provisional admesos i exclosos llar d'infants

2018-04-19 00:00:00

Aprovació llista provisional admesos/ses i exclosos/ses borsa de treball TEI per llar d'infants municipal "els Gallarets" Vegeu el document adjunt a l'interior de la noticia.

Atès que ha expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir les vacants de tècnci/a en educació infantil per a la llar d'infants muncipal "els Gallarets". Ateses les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria i de formitat amb l'article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,

Imatges i vídeos

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '19-04-2018 09:47