Aprovat el pressupost per a l'any 2020

2019-12-09 00:00:00

El ple de l’Ajuntament ha aprovat un pressupost inicial per a l’any 2020 de 2.707.222,47€ Accedint a la notícia podreu veure el resum del pressupost per a l'any vinent.

Pel que fa al Capítol 1 respecte l’any anterior hi ha una petita diferencia d’uns 30.000€ per la puja dels sous i salaris dels empleats públics per llei de pressupostos generals.

El Capítol 2 enguany puja fins als 1.218.610€ un increment de 30.000€ respecte l’any 2019 és manté i s’augmenta el manteniment als equipaments municipals com també el de vies publiques dels tres nuclis del municipi. És manté pràcticament l’estructura dels pressupostos anteriors i com a novetats hi trobem la incorporació de la partida de manteniment de la casa del metge que acabarà aquest any i la partida de celebració del 125é aniversari de la Colònia de Borgonyà. També, després de la creació de la regidoria d’igualtat s’ha creat una partida destinada a això, a promoure actes i activitats relacionades amb la igualtat.

El Capítol 3 és mantenen els interessos respecte l’any anterior amb un total de 4.100€ una xifra molt baixeta donat el poc endeutament que te l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

En el Capítol 4 serà de 134.579,67€ és mantenen tots els ajuts per a entitats del municipi per tant seguim apostant pel nostre teixit social i cultural, com també es mantenen les despeses socials i ajudes a les persones un eix fonamental per aquest equip de govern. Com a novetat per aquest 2020 s’incorporen dues noves subvencions; una destinada a Beques per a estudis superiors per a joves dotada de 10.000€ inicialment que en les properes setmanes s’explicarà el funcionament de l’atorgació d’aquestes beques. També s’incorpora una nova partida de subvenció per a bonificar l’IBI a famílies monoparentals amb una dotació inicial de 5.000€.

El Capítol 6 d’inversió hi trobem dues inversions en inicial per aquest 2020. Per una banda destinem 30.000€ a Pressupost participatiu. Aquest procés s’engegarà aquest primer trimestre del 2020. I la segona inversió i de gran importància pel nostre municipi és la construcció de la Unitat de Convivència (residencia per a la gent gran) inicialment s’hi ha pressupostat 500.000€ una quarta part del cost total que tindrà la primera fase. De moment s’hi ha incorporat les previsions de subvencions que és rebran aquest 2020 de meses de diputació i puosc. Un cop s’hagi fet la liquidació del pressupost 2019 s’incorporarà al voltant de 1 milió d’Euros de romanent de tresoreria i la resta sortirà depenent de la incorporació de un ajut de caixa i d’un crèdit que ja s’està negociant. Per tant aquest 2020 serà l’any en que es pressupostarà i licitarà aquest equipament.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '09-12-2019 12:09